Ovanåkers Östra VVO

Småviltsjakt

Jakt efter småvilt får bedrivas enskilt (områdesjakt) i hela viltvårdsområdet, förutom ett mindre område (se karta), som är fridlyst för jakt på rådjur.
För att få jaga småvilt krävs att du är jaktberättigad och att du har löst viltvårdsområdets jakträttsbevis (småviltskort).

Jaktberättigad

  • Om du är ägare av jaktbar mark inom området har du jakträtt på småvilt. Denna jakträtt kan även nyttjas av nära anhörig (se stadgarna).
  • Om du arrenderar minst 100 ha mark avsett för småvilt har du också jakträtt på småvilt.
  • Om du är boende inom viltvårdsområdet utan att inneha jakträtt kan du jaga småvilt genom att lösa dagkort eller särskilt årskort.
  • Om du är jägare i annat viltvårdsområde kan du jaga småvilt som gästjägare i sällskap med jakträttsinnehavare (ej i sällskap med boende inom området utan jakträtt).


Jakträttsbevis (småviltskort)

För att få lösa jakträttsbevis (småviltskort) krävs, förutom att du är jaktberättigad, att du har löst statligt jaktkort. Det krävs även att du fyllt 18 år eller att du innehar vapenlicens för eget jaktvapen.

Det finns sex olika småviltskort, två (arrendator/markägare) årskort för jakträttsinnehavare, ett årskort för boende inom området utan jakträtt, två dagkort (gästjägare/boende) samt ett björnkort (tilläggskort).

Dagkort för gästjägare från annat viltvårdsområde skall lösas av jakträttsinnehavaren, som medföljer gästjägaren vid jakten.

Vid jakt efter björn krävs att tilläggskortet för björn löses och att endera älg- eller småviltskort är löst. Det krävs även att skjutprovet av björnpasset är genomfört.