Ovanåkers Östra VVO

Älgjakt

Jakt efter älg i viltvårdsområdet sker i form av gemensamhetsjakt. Jakten är organiserad i fem olika jaktlag, som leds av utsedda jaktledare.
För att få vara med och jaga älg krävs att du har jakträtt samt att du har löst viltvårdsområdets jakträttsbevis (älgkort).

Jakträtt
  • Om du är ägare av jaktbar mark inom området har du jakträtt på älg. Denna jakträtt kan även nyttjas av nära anhörig (se stadgarna).
  • Om du arrenderar minst 100 ha mark avsett för älgjakt har du också jakträtt på älg.

Jakträttsbevis (älgkort)

För att få lösa älgkortet krävs, förutom att du har jakträtt på älg:

  • Att du har löst statligt jaktkort.
  • Att du fyllt 18 år eller att du innehar vapenlicens för eget jaktvapen.
  • Att du avlagt skjutprov enligt viltvårdsområdets krav.
  • Älgkortet måste lösas varje år före ett bestämt datum (i regel vid månadsskiftet aug/sep).
  • Nya jägare ska i samband med lösen av älgkortet meddela önskat jaktlag.