Ovanåkers Östra VVO

Ovanåkers Östra VVO

Ovanåkers Östra viltvårdsområdes förening bildades 2001 från att tidigare ha kallats för jaktvårdsområde (från 1960-70 talet). Området består av över 23 000 ha mark som ägs av ca. 400 markägare. 

Föreningens syfte är att främja viltvården genom samordning av jakt och åtgärder till skydd och stöd för viltet.

Jaktområdet samt fridlysning

Det markerade området på kartan som sträcker sig från Åsenvägen till Vängsbo beskriver fridlysningsområde där all jakt på rådjur är förbjuden. Inom övriga delar av Ovanåkers Östra VVO uppmanas jägare att undvika all jakt inom bebyggelse där det kan upplevas störande med jägare och hundar som jagar. Detta främst med hänsyn till säkerheten, men även hänsyn till boende inom området.

 
Vädjan från styrelsen

Vi vädjar till alla jägare att undanhålla sig från jakt på rådjur i närheten av bebyggelse eftersom det finns många, inte bara jägare, som matar rådjur i närheten av sina bostäder.

I händelse av mycket snö kan styrelsen införa jaktförbud på rådjur. Detta annonseras i så fall i lokalpressen.
Vi vädjar även till alla jägare att vara mycket restriktiv med vårjakten på hornbärande rådjur, bl.a skall inte jakt bedrivas i närheten av där utfodring tidigare under vintern skett.

Tänk även på att inte lämna skjutet vilt kvar i skogen utan lämna jaktmarkerna som du själv vill finna dem.

Nyheter
Jakttabell 2022-2023
jakttabell_22-23